VideoExpert

Złożoność systemów zarządzania wideo często utrudnia ich obsługę i poznawanie systemu przez nowych użytkowników.

Ten problem rozwiązano w systemie VideoXpert.

Intuicyjna obsługa systemu i sprawna nawigacja ułatwiają szybkie wyświetlanie wymaganych informacji, dlatego specjaliści w dziedzinie ochrony mogą szybko podejmować efektywne decyzje zapewniające ciągłość funkcjonowania firmy.

Dzięki przystosowaniu systemu VideoXpert do integracji podczas użytkowania można korzystać z różnych niestandardowych funkcji produktów innych firm.

Łatwa obsługa, niezawodność i wydajność.